Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1PT. PANCA PUTRA SUNDIR - 86.752.826.7-203.000
2CV KSP ENTERTAINMENT - 02.581.726.3-101.000
3PT SUBUR SUKSES MANDIRI - 71.889.366.2-402.000
4PT Karya Resky Maharani - 03.288.944.6-805.000
5DELIMA MANDIRI - 02.369.680.0-431.000
6CV. GOWA JAYA RAYA - 03.227.415.0-803.000
7CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000
8CV. ATHAYA ABADI - 03.304.730.9-801.000
9CV. ATHAYA ROFIK - 84.139.485.1-807.000
10MUTIARA DIAH SARANA - 83.682.773.3-803.000